สินค้า - ขนาดก้วางคูณยาวของแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด (พีพี บอร์ด)

ขนาดก้วางคูณยาวของแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด (พีพี บอร์ด)

รหัสสินค้า: P1C1000068 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

ขนาดกว้าง 130 ซม. ยาว 245 ซม.